Live High xx

Perfectly Imperfect

329 notes

Staying in love with someone even you're not sure if you can be together in the future is like standing in the rain. You know you're gonna be sick but you still there because it feels great.

1 note

PROBLEMA SA PAG GAWA NG COMMERCIAL TANG INA LANG NAKAKAPAGOD NA NAKAKAIRITA NA NAKAKAEWAN LANG

65,403 notes


Being a boyfriend
Being a boyfriend is more than just sending your girl “I love you and I miss you” texts, giving her flowers and gifts on your important dates, or calling your girl babe or whatever endearments you wanna call her. It’s something deeper than that. Being romantic is a part and doing all those stuffs is a must. But I guess those things is just the side which is visible to everyone. Being a boyfriend is also being an emotional partner. It’s being there for your girl every time she needs a helping hand, being there to listen to all of her stories, being there to guide her on what is right and what is wrong. Her problem is your problem, her tears were your tears, and her happiness is your happiness. I think that is the meaning of being a boyfriend.

Being a boyfriend

Being a boyfriend is more than just sending your girl “I love you and I miss you” texts, giving her flowers and gifts on your important dates, or calling your girl babe or whatever endearments you wanna call her. It’s something deeper than that. Being romantic is a part and doing all those stuffs is a must. But I guess those things is just the side which is visible to everyone. Being a boyfriend is also being an emotional partner. It’s being there for your girl every time she needs a helping hand, being there to listen to all of her stories, being there to guide her on what is right and what is wrong. Her problem is your problem, her tears were your tears, and her happiness is your happiness. I think that is the meaning of being a boyfriend.

(via elangmaliit)

0 notes

Home from Gateway! 

Nung pauwi kami, syempore yung jip dadaan ng katipunan kasi sa marikina kami umuuwi. Tapos may isang lalaki dun ako nakita nag hahabol sya ng jip, kitang determinado syang sumakay. Kaso, bglang umandar yung jip! Yan wala nang syang pag asa dun sa jip na yung at ang kailangan nya ay mag antay ulit ng bago. Para love, kapag malayo na tapos sinubukan mo habulin pwede mawala sayo agad ang ang tanging magagawa mo lamang ay ang mag hintay ng bago mong pag ibig.

Tag #WHOGOAT OKAY BABYE!

Filed under WHOGOAT DIARY